เนื้อหา

C-tech

พิมพ์
หมวด: PNP
วันเผยแพร่ วันศุกร์, ๐๖ เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 


งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะอาคารเรียน คสล. สูง 9  ชั้น 

วิทยาลัยนครราชสีมา (ซีเทค)

 

 

 

 

 

 

__________________________________